Платные услуги:

Положение об оказании платных услуг и иных дополнительных источниках формирования имущества : polozhenie-ob-okazanii-platnyh-uslug-i-inyh-dopolnitelnyh-istochnikah-formirovaniya-imuschestva.pdf [1014,36 Kb] (cкачиваний: 13)
 
Договор об оказании платных услуг: dogovor-ob-okazanii-platnyh-uslug.pdf [273,52 Kb] (cкачиваний: 1)
 
 
Положение об оказание платных услуг в МБУ  СШОР Юпитер: polozhenie-ob-okazanie-platnyh-uslug-v-mbu-do-sdyusshor-yupiter.pdf [1,12 Mb] (cкачиваний: 499)
 
Прейскурант: preyskurant-2020-2021.doc [23,5 Kb] (cкачиваний: 283)
 
Договор на оказание платных образовательных услуг: dogovor-platnye-uslugi-1.doc [77 Kb] (cкачиваний: 23)
 
Изменение в положение: izmenie-v-polozhenie.pdf [230,93 Kb] (cкачиваний: 42)

^